• Ota yhteyttä
  • 050-5889995 tai 040-5026991

Autohuolto Kärki Rekisteriseloste

Autohuolto Kärki pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä autokorjaamo- ja rengashotelli-palveluiden tuottamiseksi asiakkaille. Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Korjaamotoiminnan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan yhteys- ja henkilötietoja sekä ajoneuvojen huoltotietoja. Tietoja luovutetaan vain asiakkaalle, kullekin henkilölle itselleen ja Verohallinnolle. Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille. Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskulle merkittävät tiedot. Tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja laskun saajalle. Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle. Asiakkaan tilintarkastajalla on pääsy kaikkiin ko. asiakasta koskeviin asiakasrekisterissä säilytettäviin henkilötietoihin. Asiakasrekisterissä säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilörekisterit sijaitsevat autokorjaamon tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain tietoja käsittelevän henkilön tunnuksilla ja salasanalla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

Rekisterinpitäjä Autohuolto Kärki, Petteri Kärki